Vital Pro

Vital Pro

Línies pures i rectes amb una estructura d'acer de secció quadrada 50x50 mm. Possibilitat de potes individuals o compartides al mateix temps que retranquejades.

Possibilitats d'acabat en superfícies de taula: Melamina, Estratificat o Fenòlic

Actiu Disseny propi realitzat pel Departament de I+D+i
Disseny: Actiu

Premis DeltaPremi Nacional d'Innovació i Disseny
Concedit pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat

Galeria d'imatges