Vital Pro

Vital PLUS 300

Vital Plus 300 disposa de diverses opcions de gestió de cablejat per cobrir les necessitats de tots els usuaris.

Vital Plus 300, permet diferents usabilitats com a lloc de treball:
• Ús a Hot Desking (espais no assignats), espais administratius, llocs de treball amb portàtils o dispositius lleugers,... on no cal una gran superfície de treball per al seu ús diari
• Ús en Llocs fixos (espais assignats), espais operatius, llocs de treball amb ordinadors i pantalles de major dimensions,... on cal una gran superfície de treball per al seu ús diari i administració del diferent material.

Actiu Disseny propi realitzat pel Departament de I+D+i
Disseny: Actiu

Premis DeltaPremi Nacional d'Innovació i Disseny
Concedit pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat

Galeria d'imatges